Liaty polystyrén ThermoWhite v podlahách ateliéru prekonal očakávania

Reč je o administratívnym objekte architektonického a projekčného ateliéru AGE project s. r. o., ktorého členovia si pri navrhovaní a budovaní svojho sídla na vlastnej koži vyskúšali, aké to je pracovať s obmedzeným finančným balíkom. Autori štúdie stáli pred výzvou vypracovať taký návrh, ktorý nebude finančne náročný, ale zároveň si zachová maximálnu estetickú aj funkčnú kvalitu. Podarilo sa im dopracovať až k unikátnym riešeniam. Takisto konštrukčné materiály volili také, ktoré im ušetrili čas aj investičné náklady a vďaka výberu izolácie dosiahli aj zrýchlenie procesov na stavbe. Okrem iného, došlo totiž aj na liaty polystyrén ThermoWhite, ktorý izoluje podlahy či už z hľadiska tepelnoenergetického, tak akustického.

Rokmi overené

Investor pritom neexperimentoval. ThermoWhite je v zahraničí, najmä v Rakúsku, Nemecku alebo krajinách Beneluxu jedným z najpoužívanejších izolačných riešení horizontálnych konštrukcií. Tento špičkový tepelnoizolačný systém, laicky nazývaný ako vylievaný, je využívaný nielen pri výstavbe rodinných a bytových domov, ale aj pre zatepľovanie plochých aj šikmých striech, klenieb či ako bazénové lôžko.

Ide o zmes prevažne recyklovaných polystyrénových, vzduchom vyplnených guličiek a patentovaného spojiva na minerálnej báze. Pripravovaná je v špeciálnej “miešačke” priamo na stavbe. Následne sa pneumatickým hadicovým dopravníkom aplikuje na miesto určenia, v tomto konkrétnom prípade na podlahu.

Bezkonkurenčná rýchlosť a efektivita

Podlahu pred samotným vyliatím postačí udržať čistú, žiadne iné prípravy nie sú potrebné. Aplikácia zvyčajne trvá jeden deň, nasledujú dva dni tvrdnutia (v prípade použitia urýchľovacieho prípravku ThermoWhite Speed-up možno túto dobu skrátiť až na 12 hodín) a výsledkom je vznik homogénnej dosky bez škár. Aj preto je ľahšie koordinovať jednotlivé stavebné práce tak, aby nadväzovali a nevznikali zbytočné prestoje.

ThermoWhite bez problémov pretečie a vyplní všetky priehlbiny, nie je potrebné sa teda obávať ani budúceho zosadania podlahy. A to ani pri variabilnej výške izolácie s prechodmi pohybujúcimi sa medzi tromi až stopäťdesiatimi centimetrami. Nastriekaná zmes je po vyliatí stlačená, roztiahnutá po ploche miestnosti a vyrovnaná do perfektnej roviny. Zmes je k dispozícii v troch variantoch, ktoré sa líšia stupňom zaťaženia podlahy (až 20 kN / m²) a tepelnoizolačnými vlastnosťami. Následná vrstva môže byť tvorená akýmkoľvek materiálom (betónom, liatym anhydritom, ale aj OSB doskami …).

Systémové riešenie pre celú podlahu

V súvislosti s tým je potrebné spomenúť, že sa ThermoWhite novo spojil s producentom technológie liatych poterov Baumit Alpha. Výsledkom tejto “fúzie” je systémové riešenie podlahy. Je namieste nazvať ho šikovným, lebo ponúka jednoduché a rýchle riešenie, zníženú prácnosť, minimalizáciu spotreby materiálu a vytvára estetickú, dokonale rovinnú podlahu. Majiteľ nehnuteľnosti si môže byť istý, že sa bez zložitej koordinácie rôznych dodávateľov a materiálov dopracuje ku kvalitnému a vizuálne primeranému výsledku.

Tepelná izolácia aj vynikajúci krojačový útlm

Na strechách, ktorých plocha je často narušená množstvom rozmanitých odvetrávacích komínov, svetlíkmi a ďalšími prvkami, alebo na podlahách s množstvom rozvodov vykurovacej či úžitkovej vody, s elektrickou kabelážou, rozvodmi centrálneho vysávača a ďalšími, sa vlastnosť liateho polystyrénu vyplniť každú jednotlivú dutinu, až milimetrovú medzeru , uplatní doslova ideálne. A práve v tejto schopnosti vyrovnať nerovnosti povrchov bez škár, následne zabrániť vzniku tepelných či akustických mostov, tkvie najväčší potenciál Thermowhitu. Vo výsledku sú tak tepelnoizolačné parametre, pri použití tohto liateho materiálu, minimálne porovnateľné s doskovým EPS.

Najčastejšie udávanou prednosťou ThermoWhitu, ktorú neváhali vytýčiť ako dôležitú aj autori našej referenčnej stavby, je pritom kročajový útlm. Ten je minimálne 25 dB, so špeciálnou parotesnou fóliou (tvorenou nárazovou penou a vrstvenou parnou bariérou) inštalovanou pod potermi potom ide dokonca o 32 dB.

Na záver

Ak si predstavíme pokládku klasických polystyrénových dosiek na podlahu vybavenú množstvom rozvodov, aké sme vymenovali a ak vezmeme do úvahy, koľko času zaberie len rezanie dosiek a predovšetkým koľko zvyškového odpadu pri takomto postupe vzniká, je na mieste povedať, že Thermowhite nepochybne a výrazne šetrí čas aj financie. Investor platí len spotrebované množstvo materiálu a nič navyše. Nezanedbateľný je aj vplyv na životné prostredie, pretože žiadny polystyrén nepríde nazmar. Naopak môžu byť využité aj odpadové odrezky klasických polystyrénových dosiek. A priaznivá ekologická bilancia, to je predsa pojem, ktorý je dnes skloňovaný zo všetkých strán.

Celý originálny článok si môžete prečítať na https://www.istavebnictvo.sk/clanky/liaty-polystyren-thermowhite-v-podlahach-atelieru-prekonal-ocakavania