Liata izolácia pre rýchle a kvalitné zateplenie

Nedávno sme dostali pozvánku na prehliadku zaujímavej rekonštrukcie sto rokov starého rodinného domu nachádzajúceho sa v historickom centre šesťtisícového mestečka Třešť (ČR). Konkrétne na realizáciu zateplenia podlahovej konštrukcie pomocou doteraz málo používanej tekutej tepelnej izolácie ThermoWhite.

Na miesto sme dorazili v čase, keď bola dokončená hydroizolácia podlahy, boli položené rozvody a všetko bolo pripravené na aplikáciu tekutého polystyrénu. Ten má tú výhodu, že všetky prekážky, nerovnosti, technologické cesty a prestupy jednoducho obtečie a dokonale odizoluje. Vzniknutá tepelnoizolačná vrstva je jednoliata a takmer dokonale rovná. Realizácia tejto izolácie je navyše veľmi čistá, rýchla, presná a priestorovo nenáročná.

Investor sa pri realizácii rozhodol použiť variant ThermoWhite WD 100 R, ktorá má súčiniteľ prestupu tepla λ = 0,046 W/(mK) a dovoľuje plošné zaťaženie až 10 kN/m². Dodajme, že podobné hodnoty v praxi dosahuje hojne používaný podlahový polystyrén EPS 100 Z. U „kusovej“ izolácie je totiž potrebné počítať s tým, že „tabuľkové“ parametre platia pre homogénnu vrstvu bezo škár a vzduchových medzier, ktorá vzniká iba pri použití dosiek na „rovných“ plochách s minimom detailov, bez rozvodov sietí TZB apod.

Odlišnosťou od bežného podlahového EPS je aj rozmerová stabilita a možnosť montáže v sklonoch či na nerovný podklad. Doba schnutia tekutého polystyrénu je maximálne 48 hodín (je možné ju však urýchliť aplikáciou akcelerátora a skrátiť tak na 12 hodín. Po túto dobu je nevyhnutne dôležité nechať hmotu riadne preschnúť.


Realizace izolace ThermoWhite je velmi čistá, rychlá, přesná a prostorově nenáročná.

Eliminácia rizika zosadania podlahy

Keďže investor v dome plánuje podlahové kúrenie, je zrejmé, že tepelná izolácia zohráva v tejto aplikácii zásadnú úlohu. Nemenej dôležitá bola však aj požiadavka na realizačne jednoduché riešenie eliminujúce potenciálne chyby vedúce k zosadnutiu podlahy. Nehrozí napríklad častá situácia, kedy sa použije doskový polystyrén do skladby podlahovej konštrukcie na nerovný podklad a namiesto požadovaného celoplošného zaťaženia je zaťažený iba bodovo. Liatemu polystyrénu nevadia ani miesta s napojením (prekrytím) asfaltovej hydroizolácie.

Stavebná realizácia

Izolácia ThermoWhite sa mieša priamo na stavbe v špeciálnej miešačke a to z polystyrénových guličiek, vody a spojiva. Celý proces, vrátane dávkovania jednotlivých zložiek, prebieha automaticky. Čerstvo namiešaná hmota následne putuje hadicovým dopravníkom na miesto určenia, tzn. na podlahu, kde sa rozprestrie a uhladí do požadovanej roviny. Aplikáciu zaisťujú spravidla dvaja ľudia; v závislosti od hrúbky vrstvy a množstva miestností je možné za deň zrealizovať asi 150 až 200 metrov štvorcových.


ThermoWhite prináša pridanú hodnotu v podobe veľmi kompaktnej a zároveň vzduchotesnej tepelnej izolácie bez škár, nevyplnených vzduchových vreciek, medzier a podobných porúch v tepelnoizolačnom súvrství.

Záver

ThermoWhite prináša pridanú hodnotu v podobe veľmi kompaktnej a zároveň vzduchotesnej tepelnej izolácie bez škár, nevyplnených vzduchových vreciek, medzier a podobných porúch v tepelnoizolačnom súvrství. Táto tepelná izolácia skvele odoláva zmenám teplôt, tlaku vzduchu a pôsobeniu vetra – teda premenlivostiam významne zhoršujúcim účinnosť bežných „skladaných“ tepelných izolácií. Skúsenosti navyše ukazujú, že v stavebníctve je kľúčová nielen rýchlosť realizácie, ale aj „jednoduchosť“ aplikácie. Len to zaručí, že investor bez nákladov na dodatočnej práce navyše dostane, čo si skutočne objednal.

pôvodný článok byl uverejnený na stránke https://www.istavebnictvo.sk/