Záhradný zapustený bazén: rýchlejšia, presnejšia a kvalitnejšia montáž

V malej českej obci v blízkosti česko-rakúskej hranice, vznikla pozoruhodná realizácia plastového bazénu na záhrade rodinného domu. Tradičnú betonársku technológiu, ktorou sa taký bazén bežne kotví vo vykopanej jame, nahradila technológia ThermoWhite. S jej pomocou bol bazén približne za tri hodiny pripravený k realizácii záverečných prác.

Zdôraznime, že ThermoWhite dodal vonkajšiemu bazénu aj novú a zatiaľ stále výnimočnú pridanú hodnotu a tou je výdatná tepelná izolácia medzi bazénovou vodou a terénom, v ktorom je nádrž zasadená. Bazén tohto typu, teda v hĺbke do 1,5 metra, pritom nemá žiadny problém s tlakovým pôsobením vody na izoláciu ThermoWhite, v ktorej je ukotvený. Tento fakt môže významne predĺžiť „kúpaciu sezónu” bazénu a ušetriť výdaje za prípadné temperovanie bazénovej vody.

K tomu dodajme, že ThermoWhite ponúka v porovnaní s bežným EPS významne väčšiu odolnosť voči tlakovej deformácii. V prvom menovanom materiály sú totiž EPS bunky zlepené tuhým lepidlom, zatiaľ, čo bunky v originálnych EPS doskách sú spojené len pružným natavením.

Hotová realizácia tepelnej izolácie ThermoWhite okolo bazénu. V porovnaní s bežným EPS ponúka významne väčšiu odolnosť voči tlakovej deformácii.

Kvalitné riešenie

Úvodná fáza výstavby popisovaného záhradného bazénu, napriek tomu, že ju naša redakcia nemala príležitosť sledovať, je pre každý bazén tohto typu rovnaká. Ide o voľbu a nákup vlastného telesa plastového bazénu a ďalej vykopanie jamy potrebnej hĺbky a plochy, vrátane vybetónovania armovanej vodorovnej plochy pod budúcim bazénom. Základová betónová doska by potom mala byť zateplená ideálne doskami z extrudovaného polystyrénu; toto zateplenie by malo odolávať tlaku bazéna naplneného vodou s len zanedbateľnou deformáciou. Túto izoláciu sme ale neskúmali. Na spomínanú dosku sa potom umiestni teleso bazéna. V ďalšom kroku by sa mali zatepliť aj zvislé vonkajšie plochy bazéna a medzera medzi izoláciou a výkopom by sa mala vyplniť betónom alebo utlačenou zeminou.

V prípade tohto bazénového riešenia bola ale táto medzera vyplnená tekutou tepelnou izoláciou ThermoWhite, ktorá má po vytvrdení – vďaka lepidlu – vysokú tepelnú izoláciu a významne vyššiu tuhosť než polystyrénové dosky (EPS). S dostatočnou rezervou tak zaistí dostatočne tuhé a stabilné usadenie bazénu.

Pred začiatkom aplikácie liatej polystyrénovej hmoty je potrebné, aby bola nádrž z časti naplnená vodou.

Rýchla práca

Za necelé tri hodiny po príchode vozidla s technickým a materiálovým zázemím (miešacie zariadenie, pneumatický hadicový dopravník, špeciálne kvapalné spojivo a ďalšie) bolo hotové. V podstate už nasledujúci deň mohol nastúpiť obkladač alebo dlaždič a realizovať pochôdzne plochy okolo bazéna.

Oproti tomu s využitím tradičných postupov odbornej i svojpomocnej výstavby záhradných bazénov, kde je potrebné medzeru medzi usadeným bazénom a výkopom zaliať čerstvým betónom, sa takto krátky čas bežne nedosahuje. Niekedy je dokonca predpísané postupné zalievanie tejto medzery s technologickou prestávkou. Rýchlosť a kvalitu realizácie, ktorú zaručuje technológia ThermoWhite, žiadna iná technológia neponúka.

Stav tesne pred zahájením realizácie ThermoWhitu.

Vysoká tepelná ochrana bazénu

Liata technológia vykonávania tepelnej izolácie ThermoWhite dôsledne obmedzuje prestup tepla prúdením vzduchu. K tomu dodajme, že meranie klasických doskových izolácií EPS, XPS a MW v skúšobni väčšinou dosahuje vynikajúce hodnoty. Avšak v praxi sa doskové izolácie a netesné izolácie správajú inak ako v skúšobni s exaktnými a stabilizovanými okrajovými meracími podmienkami.

V reálnom prostredí, kde sa rýchlo menia nielen teploty, ale aj tlak, sú doskové a prielinčité tepelné izolácie ovplyvňované prestupom tepla pri prúdení vzduchu, ktoré ich „laboratórnu kondíciu” niekedy až významne oslabuje. Jednoliaty ThermoWhite, ktorý je bez škár a neumožňuje žiadny prestup vzduchu, je v praxi veľmi spoľahlivý.

Vozidlo s Thermowhite materiálom a špeciálnou miešačkou, v ktorej sa zmiešajú polystyrénové gulôčky s so spojivom a potom sa pneumatickým hadicovým dopravníkom dopravia na miesto realizácie.

Na záver

Tepelná izolácia ThermoWhite dobre slúži nielen ako súčasť tepelnej izolácie domov, bytov, stien, podláh atď, ale tiež vo vonkajších aplikáciách.

Všetky rozvody či technologické zariadenia hmota ThermoWhite jednoducho obtečie a odizoluje.

Celý článok si môžete prečítať na stránke https://www.istavebnictvo.sk/