Zdravé bývanie, architektúra, príroda a veľkomesto – rodinné domy v mestskej časti Praha Lysolaje

Lysolaje sú mestskou štvrtou, katastrálnym územím a od 24. 11. 1990 pod názvom Praha-Lysolaje aj mestskou časťou na severe Prahy. Jej výnimočnosť umocňuje kopcovitý terén s lesnou a lúčnou vegetáciou, ktorý z troch strán zabieha do jeho intravilánu alebo ho obklopuje. To síce sťažuje zakladanie a výstavbu domov vrátane infraštruktúry, ale nie chuť tu bývať.

Pre predstavu doplňme, že Praha má celkom 57 mestských častí. Developerský projekt Rodinné domy Lysolaje sa nachádza medzi ulicami Dolina a Štěpnice, na konci Lysolajského údolia. Lysolaje sú mestská štvrť a katastrálne územie a od 24. novembra 1990 pod názvom Praha-Lysolaje tiež mestská časť na severe hlavného mesta Prahy. Územie Lysolají susedí s pražskými katastrálnymi územiami Suchdol na severe, Dejvice na juhu a na západe s obcou Horoměřice, ktoré sú už súčasťou Stredočeského kraja.

V rámci prvej etapy bolo postavených 9 novostavieb a teraz prebieha predaj 15 rodinných domov z druhej etapy. V budúcnosti bude realizovaná výstavba tretej etapy s 2 domami. Novostavby budú v areáli rezidenčného rezortu rozdelené do troch radov. Osemnásť domov je usporiadaných do dvojíc (deväť dvojdomov) a osem domov je samostatne stojacich.

Územie, na ktorom sa tento komplex rodinných domov a dvojdomov nachádza, reprezentuje prevažne mierne svahovitá rovina, ktorá na západe, v miestach hranice so stredočeským krajom, pomerne prudko stúpa; v týchto miestach sa s rezidenčnou výstavbou nepočíta.

Usporiadanie stavieb na pozemku, povrch pozemku a celkový stavebný koncept umožňuje orientáciu obytných miestností domov smerom do záhrady. Bývanie v Lysolajoch tak prináša záujemcom upokojujúcu zeleň, prírodu a výhody života v meste (dopravná dostupnosť a občianska vybavenosť). Dodajme, že Lysolaje aj popisovaný rezidenčný areál sa nachádzajú v blízkosti letiska Praha v Ruzyni, konkrétne v mieste, kde klesajú pristávajúce lietadlá. Tie sú síce vidieť aj počuť, nepôsobia však nápadne rušivo. Dodajme ešte, že Investorom popisovaného rezidenčného areálu je developerská spoločnosť bpd development.

Domy na kľúč či na dokončenie

Ponuka popisovanej časti tohto rezidenčného rezortu zahŕňa 26 rodinných domov, ktoré sú dokončené v štádiu Shell & Core. To znamená, že záujemcovia o nové bývanie volia z dvoch variantov úrovne dokončenia. Prvou možnosťou sú domy dokončené takzvane na kľúč, čo znamená spôsobilé na okamžité nasťahovanie. Druhou možnosťou je vlastné dokončenie, čo znamená kúpu domu, ktorý má dokončené vonkajšie úpravy (fasádu, okná, dvere atď.), zatiaľ čo vnútorný priestor je voľný, teda nerozpriečkovaný. Záujemca sa tak môže rozhodnúť, ako budú miestnosti rozvrhnuté a koľko ich bude. Všetky novostavby disponujú vlastnou garážou a taktiež nekrytým parkovacím miestom na pozemku. Úžitková plocha domov v dispozíciách 4+kk a 5+kk je 134 m2 až 142 m². Výmera pozemkov, na ktorých domy stoja, je od 308 m2 až po 545 m2. Noví majitelia sa do svojho nového domu môžu nasťahovať približne za štyri mesiace počítané od podpisu zmluvy.

Podlahy domov s tepelnou izoláciou ThermoWhite®

Developerská firma, ktorá tento rezidenčný projekt nechala navrhnúť a financuje jednotlivé domy do už uvedených dvoch štádií realizácie pred predajom (hotová stavba na nasťahovanie, respektíve stavba pred dokončením interiéru vrátane priečok), rieši vykurovaciu sústavu jednotne a síce podlahovým vykurovaním. Ide o veľmi účinné riešenie, v ktorom dominuje sálavý prestup tepla od ohriatej podlahy do priestoru miestnosti; ten realizuje cez 80 % celkového vykurovacieho výkonu (zvyšok pripadá na prúdenie vzduchu od ohriatej podlahy nahor).

Základom riešenia podláh (aj vodorovných konštrukcií v rodinných domoch) je vždy ich kvalitná tepelná izolácia, ktorá – popri teple – zároveň rieši aj domovú akustiku, tz. Šírenie zvuku do susedných miestností. Kvalitný betónový či tehlovobetónový ťažký strop bez akustickej (a s ňou aj tepelnej) izolácie by – jemne povedané – neslúžil k plnej spokojnosti. V minulosti sa domová akustika, teda šírenie zvuku či už medzi susediacimi miestnosťami alebo bytmi „nad sebou“ či „vedľa seba“, riešila polystyrénovými (EPS) termoizolačnými doskami alebo minerálnou tepelnou izoláciou odvinutou z roliek. Problémom tohto riešenia boli „akustické mosty“ a iné nehomogenity tohto riešenia. Iné riešenia však neboli.

Dnes sa však ponúkajú dokonalejšie technológie. Príkladom je liata tepelná izolácia ThermoWhite®, pre ktorú sa investor rozhodol. Už zo samotnej podstaty veci ThermoWhite® (súvislá izolačná vrstva bez nehomogenít, štrbín a iných tepelných a zároveň akustických mostov) realizuje veľmi účinné termoizolačné a zároveň aj zvukovoizolačné riešenie.

Viac k systému ThermoWhite®

Systém ThermoWhite® je jedinečný izolačný systém preverený viac než 20ročnou praxou a bežne používaný pri výstavbe a rekonštrukciách hlavne v Rakúsku, Nemecku aj v mnohých ďalších krajinách prostredníctvom partnerskej siete ThermoWhite. Ani Slovensko nie je výnimkou. Už mnoho rokov sa tu používa (napríklad do izolácií podláh a bazénov). Bol použitý v mnohých významných stavbách (u nás sme písali v článku „Hotel InterContinental v Prahe – história a súčasnosť“).

Rovnakým produktovým radom systému ThermoWhite® je polystyrénová izolácia s rôznymi stupňami zaťaženia. Jedná sa vlastne o “vylievaný polystyrén“, či homogénnu polystyrénovú izolačnú vrstvu, so všetkými výhodami, ktoré z toho plynú. Táto izolácia zabezpečuje komfort v chladnom aj teplom období, ale tiež veľmi nápadné zníženie kročajového ( a iného) hluku až o 23 dB až -32 dB (v kombinácii s fóliou PE 5/300).

Celý článok si môžete prečítať na stránke https://www.istavebnictvo.sk/