ThermoWhite® izolačné zmesi EPS

WD 70 R/N

Na mineráloch založená tepelná a zvuková izolácia pre bežný a vyšší stupeň zaťaženia s vylepšenými izolačnými vlastnosťami. Jedná se o rozšírenie výrobku WD 100 R s čerstvo napeneným EPS granulátom.

WD 100 R

Na mineráloch založená tepelná a zvuková izolácia (hluk prenášaný konštrukciou) pre bežné zaťaženie.

WD 130 R

Na mineráloch založená tepelná a zvuková izolácia pre vyšší stupeň zaťaženia.

Technické údaje
popis parametre WD 70 R/N WD 100 R WD 130 R
Menovitá hodnota tepelnej vodivostiλ10 vlhkosť, 90/900,0444 W/mK0,0464 W/mK0,0550 W/mK
Sypná hustota suchej malty EPSLD70 kg/m³82 kg/m³120 kg/m³
Objemová hmotnosť čerstvej maltyFMD100 kg/m³130 kg/m³160 kg/m³
Suchá objemová hmotnosťDMD90 kg/m³110 kg/m³145 kg/m³
Správanie pri dotvarovaní 10 rokov pri tlaku 10 kPaCC≤ 1,2%≤ 1,3%≤ 1,2%
Tlakové napätie pri 10% stlačeníCS (10)7070kPa70kPa80kPa
Stabilita rozmerov pri namáhaní tlakom a teplotouDLT (1)5≤ 3%
Odpor voči difúzi vodných párpri 3 cmµ*d = ≤ 6 m
Klasifikácia horľavosti podľa EUROTRIEDYE
Frakcia EPS prísad50% 0-8 R/50% 2-8 N0-8 R0-8 R
Nasiakavosť pri krátkodobom čiastočnom ponorení≤ 2,0 kg/m²
Spotreba vody pri aplikácii na 1m³36 litrov40 litrov45 litrov
Minimálna hrúbka vrstvy35 mm35 mm25 mm
Zaťaženie pri vrstve 10 cm16 kN/m²10 kN/m²19 kN/m²
Stlačiteľnosť pri zaťažení (rozdiel mezi dL a dF)pri 5 kPa (500 kg/m²)0,5 mm0,5 mm0,3 mm
Doba spracovania (20°C /60 % vlhkosť)cca. 40 min.
Teplota spracovateľnosti min/max+5° / +35°C
Doba po ktorej je aplikovaná vrstva pochôdzna24 hodín*2 dni*2 dni*
Zrelosť pre pokladanie od (meranie CM)≤ 12 CM-%
Pri vstavanej hrúbke do 200 mm (23°C /50 % vlhkosť)cca. 2 dni**cca. 5 dní**cca. 2 dni**
Obsah vyrovnávacej vlhkosti v náväznosti na (ÖNORM) EN 124295,5 M%
Zníženie kročajového hluku (podľa EN ISO 717-2)25 dB25 dB25 dB
Certifikácia
Technický listTL WD-70-R/NTL WD-100-RTL WD-130-R

Ostatné produkty

ThermoWhite® Speed Up

Urýchlovač schnutia pre všetky ThermoWhite WD výrobky.

Významne skracuje dobu technologickej prestávky.

Rychlé schnutie (v závislosti na teplote, vetraní a vlhkosti vzduchu), už po 12 hodinách od montáže so Speed Up urýchlovačom je povrch pripravený na pokládku dalších vrstiev.

ThermoWhite® PE 5/300

ThermoWhite® PE 5/300 je parotesná zábrana s funkciou útlmu kročajového hluku, která je inštalovaná pod potery. Skladá sa z 5mm nárazovej peny a vrstvenej parnej bariéry so samolepiacimi páskami. Používá sa namiesto štandardnej parotesnej zábrany. V kombinácii s Thermowhite izoláciou sa dá dosiahnuť zníženie kročajového hluku až o 32 dB.

Technické údaje – 1 rolka PE 5/300
popis parametre hodnoty
Materiál Polyetylénová pena s fóliovou lamináciou
Dĺžka 40 m
Šírka 1,25 m
Plocha pokrytia 50 m2
Tlakové napätie pri 10% kompresii EN 826 6,9 kPa
Stlačenie pri dlhodobom zaťažení ÖN B 6010 1 mm
Zaťaženie pod poterom EN 12431 5 kN/m2
Dynamická poddajnosť EN 29052-1 75 MN/m3
Trieda horľavosti ÖNORM (EN 13501-1) E
Trieda horľavosti DIN 4102 B 2
Zníženie kročajového hluku o ÖNORM B 8115-4, v závislosti na plošnej hmotnosti stierky 20 dB
Zníženie kročajového hluku o v kombinácii so systémom ThermoWhite WD 100 R alebo WD 70 R 32 dB
Nominálna hodnota tepelnej vodivosti λ D 0,045 W/mk
Dlhodobá tepelná odolnosť 80 – 85 °C
Hmotnosť balenia (1 rolka) 15 kg