Špičková tepelná izolácia, teraz aj na Slovensku

Vitajte na portály združujúcom profesionálov, aplikujúcich jedinečný izolačný systém ThermoWhite® v rámci celého Slovenska.

Tento systém izolácie je preverený viac ako 20 ročnou praxou a bežne používaný pri výstavbe a rekonštrukciách v Rakúsku, Nemecku a v mnohých ďalších európskych krajinách prostredníctvom partnerskej siete ThermoWhite, vrátane Slovenska.

Nosným produktovým radom systému ThermoWhite®, je polystyrénová izolácia s rôznymi stupňami zaťaženia. Laicky povedané, sa jedná vlastne o ‘vylievaný polystyrén’, či homogénnu polystyrénovú izolačnú vrstvu, so všetkými výhodami, ktore z toho vyplývajú.

Izolácia svojími vlastnosťami zabezpečuje komfort v chladnom aj teplom období a v prípade stropných plôch aj zníženie kročajového hluku až o -23 dB resp. -32 dB (v kombinácii s folií PE 5/300).

Hlavné vlastnosti

 • Tepelná vodivosť až 0,0444 W/mK (o viac ako 20% priaznivejšie ako PE dosky)
 • Zníženie kročajového hluku až o 32dB
 • Zaťaženie až 20 kN/m2
 • Cena s ohľadom na dodavateľské riešenie a úspory na kúrení/chladení
 • Produkt so značkou CE
 • 100% bez HBCD (neobsahuje spomaľovač horenia HBCD)
 • Absolútne pozitívna ekologická bilancia
 1. ŠIKMÉ STRECHY A PODKROVIA
 2. PODLAHY
 3. KLENBY
 4. ROVNÉ STRECHY A TERASY
 5. PIVNICE A GARÁŽE
 6. BAZÉNY

Prečo systém ThermoWhite®?

Sytém ThermoWhite® je bezšpárový, čo vedie k dokonalým izolačným vlastnostiam, je ideálny pod podlahové kúrenie.

Vysoká zaťažiteľnosť.

Možnosť montáže v sklonoch, ideálny pre ploché strechy (v kombinaci s urýchľovačom Speed UP).

Pokládka izolácie sytému ThermoWhite® vyniká oproti pokládke klasických polystyrenových panelov svojou rychlosťou realizácie a bezproblémovosťou vzhľadom k nerovnostiam podkladu.

Nie je problémem vedenie rôznych rozvodov elektriny, vody, kúrenia, atď. po podkladnej ploche. Náš izolačný systém tieto prestupy jednoducho ‘obtečie’ a dokonale odizoluje.

Vyššie vrstvy aj nad 50 cm nie sú pre systém ThermoWhite® žiadny problém.

Odizolovanie bazénov sytémom ThermoWhite® prináša výhody v podobe nižších strát naakumulovanej teploty vody cca o 5°C (v závislosti na objeme bazénu a miestnych podmienkach).

Montáž je rýchla, čistá a priestorovo nenáročná.
Rýchlosť pokládky 6 až 8 m3/hod.

Doba schnutia nášho izolačného systému je max. 48 hodín; dá sa urýchliť aplikáciou akcelerátoru schnutia a skrátiť dobu schnutia na 12 hodín.

Pre odbornú verejnosť (stavebné priemyslové školy, katedry VŠ, projektantské kancelárie a pod.), v prípade záujumu zaistíme odbornú prednášku/prezentáciu realizácie v rámci propagácie systému ThermoWhite®.

Cena a termín realizácie

Vzhľadom k rýchlej aplikácii izolácie systému ThermoWhite®, se cena realizácie vyrovná dodavateľskému riešeniu pokládky polystyrénových dosiek.

Cenu realizácie získate odoslaním dopytu, spolu s rámcovým objemom dopytovanej izolácie.

Nie je dôvod sa zdráhať so žiadosťou o ponuku, pretože:

 • obdržíte individuálnu ponuku na Váš email
 • okrem zaslanej ponuky, Vás nikdo nebude nijako kontaktovať, či urgovať, čo garantujú naše prijaté opatrenia GDPR
 • okrem emailu zadáte iba PSČ miesta stavby, aby ponuku spracoval tím čo najbližšie k miestu realizácie
 • ak se neskôr rozhodnete pre objednávku, zadáte už len číslo dopytu a Váš email; nemusíte tak znovu špecifikovať dopyt.

Novinky

Nové výrobné zariadenie v Polsku

Dôležitá správa pre poľský trh, v máji 2021 posilňuje ďalším výrobním zariadením ThermoWhite výrobu a aplikáciu v oblasti Podkarpackie.