Špičková tepelná izolácia, teraz aj na Slovensku

Vitajte na portály združujúcom profesionálov, aplikujúcich jedinečný izolačný systém ThermoWhite® v rámci celého Slovenska.

Tento systém izolácie je preverený viac ako 20 ročnou praxou a bežne používaný pri výstavbe a rekonštrukciách v Rakúsku, Nemecku a v mnohých ďalších európskych krajinách prostredníctvom partnerskej siete ThermoWhite, vrátane Slovenska.

Nosným produktovým radom systému ThermoWhite®, je polystyrénová izolácia s rôznymi stupňami zaťaženia. Laicky povedané, sa jedná vlastne o ‘vylievaný polystyrén’, či homogénnu polystyrénovú izolačnú vrstvu, so všetkými výhodami, ktore z toho vyplývajú.

Izolácia svojími vlastnosťami zabezpečuje komfort v chladnom aj teplom období a v prípade stropných plôch aj zníženie kročajového hluku až o -23 dB resp. -32 dB (v kombinácii s folií PE 5/300).

Hlavné vlastnosti

 • Tepelná vodivosť až 0,0444 W/mK (o viac ako 20% priaznivejšie ako PE dosky)
 • Zníženie kročajového hluku až o 32dB
 • Zaťaženie až 20 kN/m2
 • Cena s ohľadom na dodavateľské riešenie a úspory na kúrení/chladení
 • Produkt so značkou CE
 • 100% bez HBCD (neobsahuje spomaľovač horenia HBCD)
 • Absolútne pozitívna ekologická bilancia
 1. ŠIKMÉ STRECHY A PODKROVIA
 2. PODLAHY
 3. KLENBY
 4. ROVNÉ STRECHY A TERASY
 5. PIVNICE A GARÁŽE
 6. BAZÉNY

Prečo systém ThermoWhite®?

Sytém ThermoWhite® je bezšpárový, čo vedie k dokonalým izolačným vlastnostiam, je ideálny pod podlahové kúrenie.

Vysoká zaťažiteľnosť.

Možnosť montáže v sklonoch, ideálny pre ploché strechy (v kombinaci s urýchľovačom Speed UP).

Pokládka izolácie sytému ThermoWhite® vyniká oproti pokládke klasických polystyrenových panelov svojou rychlosťou realizácie a bezproblémovosťou vzhľadom k nerovnostiam podkladu.

Nie je problémem vedenie rôznych rozvodov elektriny, vody, kúrenia, atď. po podkladnej ploche. Náš izolačný systém tieto prestupy jednoducho ‘obtečie’ a dokonale odizoluje.

Vyššie vrstvy aj nad 50 cm nie sú pre systém ThermoWhite® žiadny problém.

Odizolovanie bazénov sytémom ThermoWhite® prináša výhody v podobe nižších strát naakumulovanej teploty vody cca o 5°C (v závislosti na objeme bazénu a miestnych podmienkach).

Montáž je rýchla, čistá a priestorovo nenáročná.
Rýchlosť pokládky 6 až 8 m3/hod.

Doba schnutia nášho izolačného systému je max. 48 hodín; dá sa urýchliť aplikáciou akcelerátoru schnutia a skrátiť dobu schnutia na 12 hodín.

Pre odbornú verejnosť (stavebné priemyslové školy, katedry VŠ, projektantské kancelárie a pod.), v prípade záujumu zaistíme odbornú prednášku/prezentáciu realizácie v rámci propagácie systému ThermoWhite®.

Cena a termín realizácie

Vzhľadom k rýchlej aplikácii izolácie systému ThermoWhite®, se cena realizácie vyrovná dodavateľskému riešeniu pokládky polystyrénových dosiek.

Cenu realizácie získate odoslaním dopytu, spolu s rámcovým objemom dopytovanej izolácie.

Nie je dôvod sa zdráhať so žiadosťou o ponuku, pretože:

 • obdržíte individuálnu ponuku na Váš email
 • okrem zaslanej ponuky, Vás nikdo nebude nijako kontaktovať, či urgovať, čo garantujú naše prijaté opatrenia GDPR
 • okrem emailu zadáte iba PSČ miesta stavby, aby ponuku spracoval tím čo najbližšie k miestu realizácie
 • ak se neskôr rozhodnete pre objednávku, zadáte už len číslo dopytu a Váš email; nemusíte tak znovu špecifikovať dopyt.

Novinky

Nové servisné vozidlo ThermoWhite

Flotila MobilMixov (plno automatické miešacie linky na ThermoWhite) vyžaduje priebežný servis, preto odteraz používame nové servisné vozidlo. Servis poskytujeme naprieč Českom, Slovenskom a Poľskom.