ThermoWhite. Tekutá tepelná izolácia s výnimočnou pridanou hodnotou

Posledná menovaná výhoda navyše vynikne napríklad pri tepelnom izolovaní podláh a strešných plôch, kedy tepelná izolácia často prekrýva konštrukčné nerovnosti, rôzne technické rozvody a iné nepravidelnosti. Tepelná izolácia Thermowhite, ktorá sa aplikuje ako tekutá hmota s tzv. veľkým zmáčavým efektom, účinkuje tak, že rýchlo zapĺňa všetky nerovnosti izolovaného podkladu a “zatečie” aj do ťažko prístupných kútov, štrbín atď. Výsledkom je po stuhnutí súvislá a úplná tepelnoizolačná vrstva s minimom vzduchových medzier a to aj v miestach členitého prostredia (technologické rozvody, káble, rúrky, upínacie predmety apod.).

Inou dôležitou prednosťou technológie Thermowhite je veľmi rýchla, jednoduchá a pre zacvičenú osobu presná práca. V porovnaní s aplikáciou dosiek EPS a ich odrezkov je technológia Thermowhite (pre popísané aplikácie) rýchlejšia, presnejšia a účinnejšia.

Dodajme, že pri dobrej organizácii zatepľovacích prác a pri započítaní mimoriadnej tesnosti tepelnej izolácie Thermowhite (kedy nenastáva prechod tepla pri prúdení vzduchu cez škáry skladanej tepelnej izolácie najmä pri vonkajších zmenách tlaku vzduchu) je toto riešenie aj najlacnejšie.

Podlahy

Tepelná izolácia Thermowhite významne skracuje čas a zvyšuje tepelnoizolačnú účinnosť pri “zatepľovaní” podláh. To špeciálne platí pre podlahy, pod ktorých povrchom sú technologické rozvody a tepelná izolácia. Liatou technológiou aplikovaný Thermowhite zaplní všetky dutiny pod povrchom budúcej podlahy. Ide o systémové riešenie podláh a striech, ktoré je teraz ponúkané aj v súčinnosti s výrobcom liatych poterov BAUMIT alpha.

Strechy

Ploché a mierne šikmé strechy sú často prerušované svetlíkmi, komínmi, vetracími prieduchmi a podobne. Tieto prvky významne komplikujú kladenie tepelnoizolačných dosiek EPS. Liaty materiál Thermowhite je aj tu dobrým riešením, ako s vysokou účinnosťou a rýchlosťou izolácie takýchto konštrukcii. Thermowhite tu vytvára súvislú, homogénnu a bezškárovú izoláciu aj v miestach menovaných i nemenovaných strešných detailov.

Ďalšie prednosti tekutej tepelnej izolácie Thermowhite

Tradičná tepelná izolácia z dosiek EPS sa väčšinou realizuje za teplého, niekedy až horúceho počasia. Lenže v zime, kedy má vrstva EPS čo najviac izolovať, ju mráz zmrští, čím sa zväčšia vzduchové medzery medzi doskami. Tento efekt nie je až tak nenápadný, ako sa zdá a v každom prípade vedie k zhoršeniu tepelnej izolácie v zime v dôsledku jednoduchšieho prúdenia vzduchu skrz mrazom rozšírené medzery medzi doskami tepelnej izolácie.

Thermowhite izoluje nielen tepelne, ale vďaka svojej obmedzenej vzduchovej priezvučnosti a celistvej štruktúre je významne lepšia aj jeho zvuková izolácia (vrstva Thermowhitu vykazuje v porovnaní s doskami EPS menšiu vzduchovú priezvučnosť). Thermowhite vykazuje pri správnej aplikačnej technológii vysokú rýchlosť realizácie.

Surovinové zdroje

U materiálu Thermowhite sú to len čisté nezužitkované úlomky a zvyšky fasádneho penového polystyrénu EPS po zatepľovaní stavieb. Reč je jak o bielom, ale aj o šedom penovom polystyréne. Čisté úlomky a odrezky z dosiek EPS sa v továrni špeciálnym postupom rozložia až na jednotlivé bunky.

Nasleduje granulometrické rozdelenie buniek, pri ktorom sa oddelia bunkové frakcie rôznych veľkostí. EPS gulôčky s presným zložením rôznych frakcií (od jemných až po hrubé) sa potom v továrni tzv. navrecujú do výrobkov pre rôzne použitie a dodávajú priamo na stavbu spolu s tekutým spojivom.

Stavebné realizácie

U nás, aj v susednej Českej republike sa aplikáciou tepelnej izolácie Thermowhite zaoberá výhradne spoločnosť ThermoWhite CZ s.r.o. , po novom aj v spolupráci so spoločnosťou Baumit, spol. s r.o., ktorá je súčasťou nadnárodného koncernu Baumit.

Popri navrecovanej tepelnoizolačnej surovine Thermowhite® a tekutom spojive navrhnutého špeciálne pre tento účel, je potrebná špeciálna stavebná miešačka. V tej je z vhodného granulometrického zloženia EPS buniek a spojiva namiešaná vhodne tekutá tepelnoizolačná hmota, ktorá sa na miesto určenia (podlaha, rovná či šikmá strecha) dopravuje pomocou špeciálneho pretlakového hadicového čerpadla.

Mierne tekutú a veľmi ľahkú tepelnoizolačnú hmotu realizuje v mieste aplikácie jeden pracovník v špeciálnej miešačke priamo na stavbe. Čerstvo namiešaná hmota potom putuje hadicovým dopravníkom na miesto určenia, tzn. na strechu alebo na podlahu, kde sa nastriekaná vrstva zhutní a uhladí do roviny.

Technológia pokládky

• V špeciálnej miešačke sa Thermowhite (vo vreciach dodávaná zmes EPD buniek s vhodnou granulometriou) zmieša so spojivom a vodou, pričom dôjde k dokonalému zmiešaniu.

• Hadicou sa zmes podľa bodu 1 privedie na miesto určenia.

• Mierne tekutý a pritom viskózny tepelnoizolačný materiál sa zhutní hrablem a pěchem až do finálnej podoby. To znamená do termoizolačnej vrstvy požadovanej hrúbky a (v strešných aplikáciách) požadovanom sklone.

Doba zretia izolácie

Doba, po ktorej sa izolácia Thermowhite zbaví technologickej vlhkosti a stvrdne do požadovanej úrovne je 24 hodín. Po tejto dobe je tepelnoizolačná vrstva pochôdza a zároveň získa požadovanú úroveň tepelnej izolácie, ktorá zodpovedá jej hrúbke.

Záver

Thermowhite je nielen názov novej technológie, ktorá umožňuje plné využitie čistých odrezkov a ďalších zvyškov po zatepľovaní stavieb pomocou expandovaného polystyrénu EPS.

Prináša aj novú pridanú hodnotu v podobe liatej a veľmi kompaktnej striekanej a zároveň vzduchotesnej technológie vykonávania tepelnej izolácie bez škár, nevyplnených vzduchových vreciek, medzier a podobných porúch v tepelnoizolačnom súvrství. Tepelná izolácia Thermowhite tiež skvele odoláva zmenám teplôt, tlaku vzduchu a pôsobeniu vetra. Táto premenlivosť významne zhoršuje účinnosť bežných “skladaných” tepelných izolácií, ktoré sú v skúšobniach navyše “testované” za absolútne stabilných teplotných a tlakových podmienok.

S tepelnou izoláciou Thermowhite užívateľ získava lepšiu službu a väčšiu istotu.

Ukážka dnes už častej kompozície tepelnej izolácie Thermowhite s využitím buniek z bieleho a šedého EPS.
Ukážka tepelnej izolácie Thermowhite pri realizácii zateplenej strechy. Červené lanko opisuje sklon budúcej strechy v línii styku susedných ihlanovitých strešných plôch. Nápadná je tiež veľká hrúbka strešnej tepelnej izolácie, ktorú možno technológiou Thermowhite realizovať presne, s vysokou a stabilnou tepelnou účinnosťou. To všetko počas jednej pracovnej zmeny.
Čerstvo namiešaná tepelnoizolačná zmes z buniek bieleho a šedého polystyrénu EPS je na strechu dopravovaná pretlakovým hadicovým dopravníkom. Dopravná hadica je zakončená buď výsypkou na trojnožke alebo ventilom na “striekanie” čerstvej izolácie po ploche strechy. Zmes sa do finálnej hrúbky a tvaru realizuje lopatou, tzv. krablom a hladidlom. Ružové dosky z polystyrénu XPS volil projekt ako platformu pre tepelné čepadlo.
U nás, aj v susednej Českej republike sa aplikáciou tepelnej izolácie Thermowhite zaoberá výhradne spoločnosť ThermoWhite CZ s.r.o. , po novom aj v spolupráci so spoločnosťou Baumit, spol. s r.o., ktorá je súčasťou nadnárodného koncernu Baumit.
U nás, aj v susednej Českej republike sa aplikáciou tepelnej izolácie Thermowhite zaoberá výhradne spoločnosť ThermoWhite CZ s.r.o. , po novom aj v spolupráci so spoločnosťou Baumit, spol. s r.o., ktorá je súčasťou nadnárodného koncernu Baumit.