ThermoWhite ® v zateplenej podlahe rodinného domu

Dom, o ktorom je reč, stojí v Čerešti, kde je súčasťou uličnej zástavby rodinných aj bytových domov. Teraz prechádza rekonštrukciou, súčasťou ktorej je aj hrubá tepelná izolácia podlahy, ktorú bolo potrebné realizovať rýchlo. A to sa podarilo predovšetkým s pomocou takzvaného vylievaného polystyrénu, ktorý vytvára vodorovnú, homogénnu a bezškárovú tepelnoizolačnú vrstvu, pochôdznu za 48 hodín pri splnení podmienok pre správne zrenie.

Ďalšou prednosťou tohto materiálu, ktorý pre svoju relatívnu novosť ešte stále nie je plne zažitý, je tuhosť. V porovnaní s bežnými podlahovými EPS doskami, ktoré vykazujú prakticky lineárnu a nie celkom vratnú deformáciu úmernú pôsobiacemu tlaku, je vrstva ThermoWhite® pri pôsobení menších tlakov významne tuhšia a až pri vyšších tlakoch sa blížia tuhosti bežného expandovaného polystyrénu (EPS).

Ide o to, že zatiaľ čo bunky v EPS sú pospájané natavením, bunky v ThermoWhite medzi sebou „za studena“ spája špeciálne lepidlo, ktoré tomuto materiálu dodáva potrebnú tuhosť.

Pohľad na časť podlahy s hydroizoláciou v prízemí domu, na ktorú sa bude realizovať súvislá, bezškárová a plne kompatibilná (bez vzduchových medzier, typických u skladania dosiek EPS) tepelná izolácia ThermoWhite.

Dvadsaťročná prax

epelnoizolačný systém ThermoWhite® je preverený viac než 20-ročnou praxou a dnes je bežne používaný pri výstavbe a rekonštrukciách v Rakúsku, Nemecku aj v mnohých ďalších európskych krajinách vrátane Slovenska, Českej republiky a to prostredníctvom partnerskej siete ThermoWhite®. Rovnakým produktovým radom tohto je polystyrénová izolácia s rôznymi stupňami zaťaženia. Laicky povedané, jedná sa o vylievaný polystyrén alebo homogénnu polystyrénovú izolačnú vrstvu bezo škár, so všetkými výhodami, ktoré z toho plynú.

Príprava liatej tepelnej izolácie ThermoWhite, ktorá v „surovom stave“ predstavuje mechanicky izolované, avšak celistvé bunky EPS, ktoré sú starostlivo premiešané so špeciálnym a rýchlo vytvrdzujúcim lepiacim spojivom, sa deje v sprievodnom vozidle ThermoWhite. Odtiaľ je táto surová zmes pretlakovo dopravená na miesto realizácie hadicou s dĺžkou až 100 metrov (a v prípade potreby aj viac). To umožňuje realizovať túto tepelnú izoláciu aj v priestorovo veľmi ťažkých podmienkach.

Stručný popis zatepľovanej podlahy

Podlaha, ktorá bola v tomto dome určená na prízemné podlahové vykurovanie, bola stavebne náročná. Dom je situovaný v miernom svahu a asi tretinu jeho podlahovej plochy zaujímal strop pivnice, ktorý o decimetre vyčnieval nad zvyšnou podlahou domu. Povrch podlahy tak nielenže bol nerovný a šikmý, ale prepisovali sa doňho aj domové technické zariadenia – potrubné rozvody, inštalácia atď.

Bolo zrejmé, že realizovať v tomto interiérovom teréne tepelnoizolačnú vrstvu a vodorovnú plochu ako podklad budúcej podlahovej krytiny by bolo tradičnými postupmi pomocou dosiek EPS či XPS prácne, časovo náročné a teda aj drahé. S pomocou ThermoWhite® to bola otázka niekoľkých hodín.

Rekonštrukcia a modernizácia rodinného domu v Třešti: Pohľad na časť liatej tepelnej izolácie ThermoWhite v prízemí domu krátko po jej realizácii. Po vyzretí podlahy (tj. po vytvrdení tekutého lepiaceho spojiva medzi bunkami recyklovaného EPS, čo trvá približne deň) je možné realizovať finálnu podlahovú krytinu.

ThermoWhite v akcii

Po príjazde servisného a nákladného vozidla ThermoWhite® s materiálom a s potrebnou miešacou a stavebno-dopravnou pneumatickou technikou vykonala trojčlenná posádka vozu spoločne s majiteľom objektu obhliadku zatepľovanej podlahovej plochy domu. Pritom bola predovšetkým spresnená výška , respektíve budúca vodorovná hladina tzv. „zálievky“ ThermoWhite®, na ktorú malo byť realizované podlahové súvrstvie, do ktorého investor započítal aj tenkú vrstvu z dosiek EPS či XPS pod vlastnou krytinou.

Práca s aplikáciou ThermoWhite® má svoj typický rytmus. Po namiešaní danej tepelnoizolačnej zmesi, ktorú zabezpečuje jeden z členov posádky, je táto hmota dopravená pneumatickým dopravníkom (dlhým až 100 metrov) na miesto určenia, kde je vyliata a hneď nato rozprestretá pomocou optického laserového výškomeru do potrebnej výškovej hladiny s vodorovnou presnosťou približne 5 až 10 milimetrov. Túto v podstate veľmi presnú činnosť vykonáva zvyšná posádka. Veľmi dôležité pritom je, že táto práca je harmonizovaná tak, aby všetci členovia realizačného tímu – v tomto prípade zhotovitelia tepelnej izolácie pod podlahou – mali priestor sa vystriedať a odpočinúť si.